Zorg, Ondersteuning & Gezondheid

Hebt u te maken met ziekte, een aandoening of een beperking? Dan zijn er mogelijkheden voor ondersteuning en zorg. Bijvoorbeeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige Zorg (Wlz), Jeugdwet of andere wetten en regelingen. Of het nu gaat om ondersteuning via de gemeente Ameland, of landelijke regelingen, u vindt meer informatie onder ‘Zorg op Ameland’ of via de websites met landelijke regelingen

Vanwege het coronavirus is het advies voor kwetsbare en oudere personen om grote gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden. Ook wordt geadviseerd bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Bent u vaak alleen en kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u terecht bij de vrijwilligers van het ...

Het nieuwe coronavirus Covid-19 houdt de hele wereld in zijn greep. Het bestrijden van de verspreiding van het coronavirus heeft consequenties voor i ...

Langzaam maar zeker mogen we gaan uitkijken naar de lente. Maar de ervaring leert dat maart en april nog flink wat verrassingen in petto kunnen hebbe ...

Wilt u weten hoe zorg, welzijn, werk, wonen en geldzaken op Ameland zijn geregeld? Heeft u te maken met ziekte, een aandoening of een beperking? Dan zijn er mogelijkheden voor ondersteuning en zorg. Bijvoorbeeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige Zorg (Wlz), Jeugdwet, P ...

De gemeenteraad heeft op 16 december 2019 de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland 2020 vastgesteld. Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Met ingang van 1 januari 2020 is de wetswijziging ‘abonnementstarief’ van kracht. ...

Vraag 1: Wat doe je aan? Vraag 2: Waar spreek je af? Vraag 3: Wat doe je als je binnen twee minuten weet dat deze persoon niks voor jou is? Drie hele ...