Ameland sluit zich aan bij Eén tegen eenzaamheid

Wethouder Piet IJnsen heeft vrijdag 19 februari zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Op Ameland geeft 42 % van de mensen boven de 19 jaar aan zich wel eens eenzaam te voelen. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Wethouder IJnsen: “Zelfs in een hechte gemeenschap als Ameland is eenzaamheid een serieus onderwerp. Samen met anderen willen we ons op allerlei manieren inzetten om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Niet alleen onder ouderen, maar ook onder andere inwoners van het eiland die zich eenzaam voelen. De ondertekening van het actieprogramma is daarbij de eerste stap.”  

Gezamenlijk de trend doorbreken

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen ruim 220 gemeenten en meer dan 140 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Minister Hugo de Jonge: “Het is fantastisch dat zoveel organisaties, bedrijven en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is aan ieder van ons om door te pakken. Nu misschien wel meer dan ooit. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

Kijk voor meer informatie op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties