Informatie over het coronavirus

Het nieuwe coronavirus Covid-19 houdt de hele wereld in zijn greep. Het bestrijden van de verspreiding van het coronavirus heeft consequenties voor iedereen. Ook op Ameland zijn de gevolgen merkbaar. De gemeente Ameland is voortdurend in overleg met de Veiligheidsregio Fryslân. Zij adviseren de gemeente en nemen regionale maatregelen. De gemeente Ameland trekt hierin gezamenlijk met de andere Waddenelanden op. Op www.ameland.nl vindt u een overzicht met informatie over het coronavirus voor inwoners en ondernemers op Ameland. Ook is er een liveblog over het coronavirus voor het laatste nieuws.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties