Welkom bij de hulpwijzer van Ameland

Iedereen heeft van tijd tot tijd ontspanning nodig. Zeker als u de zorg voor een chronisch zieke partner, kind of een ander (familielid) al langere tijd voor uw rekening neemt, is het goed de zorg even los te laten en nieuwe energie op te doen. Daarom is er voor mantelzorgers een provinciaal respij ...

“Ik heb een artikel gelezen en daarin stond…” “De broer van een collega van mij heeft laatst een man ontmoet die vertelde dat…” “Op Facebook stond ...

Heeft u moeite met de administratie van uw financiën? Of heeft u schulden? Onze consulent van Ping (persoonlijk financieel advies) kan u helpen. De c ...

Vanwege het coronavirus is het advies voor kwetsbare en oudere personen om grote gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden. Ook wordt geadviseerd bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Bent u vaak alleen en kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u terecht bij de vrijwilligers van het ...

Aanbellen, een bakje soep voor de deur deponeren, enkele stappen naar achter zetten en in het verheugde gezicht van een oudere kijken. Dat is het concept dat Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Ameland met Hotel Molenzicht lanceerde in het project Soep op de Stoep. Lees het hele artikel op de ...

Het nieuwe coronavirus Covid-19 houdt de hele wereld in zijn greep. Het bestrijden van de verspreiding van het coronavirus heeft consequenties voor i ...