Vrijwilligers & Mantelzorg

Vrijwilligerswerk is 'werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving'.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een hulpbehoevende naaste. Meestal gaat het om zorg voor chronisch zieke, gehandicapte of oudere partners, familieleden of bekenden. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Zij geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Wilt u meer informatie, advies en/of ondersteuning rondom vrijwilligerswerk of mantelzorg? Kijk dan op de website van gemeente Ameland onder ‘Zorg op Ameland’, in de Gemeentegids van Ameland of op één van de websites met landelijke regelingen.

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Heel Nederland spreekt op deze dag de waardering uit voor de inzet van mantelzorgers. Voorgaande jaren kregen de mantelzorgers van Ameland een leuke middag aangeboden door gemeente Ameland en Vrijwilligers Steunpunt Ameland. Een middag van ontmoeting ...

De gemeente Ameland waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aan ...

Iedereen heeft van tijd tot tijd ontspanning nodig. Zeker als u de zorg voor een chronisch zieke partner, kind of een ander (familielid) al langere t ...

Aanbellen, een bakje soep voor de deur deponeren, enkele stappen naar achter zetten en in het verheugde gezicht van een oudere kijken. Dat is het concept dat Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Ameland met Hotel Molenzicht lanceerde in het project Soep op de Stoep. Lees het hele artikel op de ...