Jeugd & Gezin

Op de website Jeugd & Gezin Ameland vindt u informatie en advies over opvoeden en opgroeien. 

Het landelijk Programma Scheiden zonder Schade biedt alle ouders een online ouderbijeenkomst over scheiden aan. Deze ouderbijeenkomst laat ouders zien wat de gevolgen van een scheiding kunnen zijn voor kinderen, maar laat ook ouders aan het woord over hun ervaringen. De ouderbijeenkomsten zijn op 1 ...

Februari tal van sportieve, culinaire en creatieve activiteiten Gemeente Ameland organiseert, in samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel Werk ...

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvo ...

De tweede lezing over positief opvoeden en het boek ‘Opvoedtakel’ door Carina Klinkvis en Erwin van der Veen op donderdag 12 maart gaat niet door. De lezing vindt op een later moment plaats. De nieuwe datum wordt te zijner tijd op de Gemeente Info bekend gemaakt. ...

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) organiseert in februari 2020 de cursus 'Help! Mijn kind gebruikt' in Heerenveen. Zorgen om uw gebruikende kind? Wilt u ook weten hoe drugs ruiken, eruit zien en wat ze doen? Zit u ook weleens met de handen in het haar? Vraagt u zich ook af, of u uw kin ...