Jeugd & Gezin

Op de website Jeugd & Gezin Ameland vindt u informatie en advies over opvoeden en opgroeien. 

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) of bij Zorgbelang. Dit zijn zelfs ...

De tweede lezing over positief opvoeden en het boek ‘Opvoedtakel’ door Carina Klinkvis en Erwin van der Veen op donderdag 12 maart gaat niet door. De ...

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) organiseert in februari 2020 de cursus 'Help! Mijn kind gebruikt' in Heerenveen. Zorgen om uw gebruikende ki ...