Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2023

In de periode van 1 september tot en met 1 november kunnen studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering een tegemoetkoming in de bootkosten aanvragen via www.ameland.nl. Studenten die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een vergoeding van maximaal € 70,40 per jaar. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, moet de student aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie hierover vind je op de website van gemeente Ameland.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties