Toelage uitwonende studenten Ameland

landschap

Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen op grond van de regeling Toelage Uitwonende Studerenden (TUS) in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Het betreft een toelage voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en geen studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor in aanmerking.

Hoe werkt het?

U heeft waarschijnlijk recht op een TUS wanneer u:

  • een ouder/verzorger bent van een uitwonende studerende tot 18 jaar oud en u zelf op Ameland woont;
  • 18 jaar of  ouder bent en een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO)  en (één van) uw ouder(s) op Ameland woont.

Bij een inkomen lager dan € 34.194,51 ontvangt u de maximale toelage € 152,10. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meer verdiende euro langzaam af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.

Wat moet ik doen?

Uw aanvraag voor een toelage uitwonende studerende voor schooljaar 2017/2018 moet uiterlijk voor 1 maart 2018 bij de gemeente binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moeten ook een aantal bijlagen ingeleverd worden:

  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft ingevuld;
  • Een kopie van de beschikking van de belastingdienst voor het kindgebonden budget van het kalenderjaar 2015 ( als de student jonger is dan 18 jaar) of een kopie van de beschikking van dienst uitvoering onderwijs (DUO) van het schooljaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd (als de student 18 jaar of ouder is).

Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen