Bijstand, uitkering

Landschap2

Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt. U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand. Krijgt u een bijstandsuitkering, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. In bepaalde gevallen krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand worden verstrekt in de vorm van een lening die u later terug moet betalen.

 • Voorwaarden voor een bijstandsuitkering
 • U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • U bent 18 jaar of ouder.

U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).

 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Re-integratie naar werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente heeft doorgaans een contract gesloten met een instantie die u verder helpt hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2017 geldt het volgende:

 • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 5.940 aan eigen vermogen hebben.
 • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 11.880 hebben.
 • Hebt u meer dan € 50.100 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

Wat moet ik doen?

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. U logt in met uw DigiD. Hebt u geen DigiD? Dan belt u met het Werkplein bij u in de buurt. Uw aanvraag gaat naar de gemeente. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

Let op!

Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet en kan of moet de betaalde uitkering worden teruggevorderd door de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.

Wat heb ik nodig?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Woont u samen met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties