Inschrijven huurwoning

Bent u op zoek naar een gemeentelijke huurwoning op Ameland? Dan kunt u zich bij de gemeente Ameland laten inschrijven. Dit kunt u individueel, voor u alleen, doen of tezamen met uw partner. Voor de inschrijving gelden voorwaarden en bindingseisen. Indien er sprake is van een vrijkomende huurwoning waarvoor u in aanmerking komt, wijzen wij - afhankelijk van uw inkomen en uw persoonlijke omstandigheden - de woonruimte aan u toe.

Bij de inschrijving vragen we u naar een inkomensverklaring van de Belastingdienst of een kopie van uw aanslag inkomstenbelasting of als deze niet beschikbaar zijn, een recente salaris- of uitkeringsstrookje. Zorg dat u deze stukken digitaal als bijlage kunt toevoegen.

Voorwaarden en bindingseisen

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Kosten inschrijving € 15,-
  • Meer informatie inschrijvingsbeleid

Inschrijven

Online inschrijven

Liever op papier?

Download inschrijvingsformulier

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen