Inschrijven huurwoning

Bent u op zoek naar een gemeentelijke huurwoning op Ameland? Dan kunt u zich bij de gemeente Ameland laten inschrijven. Dit kunt u individueel, voor u alleen, doen of tezamen met uw partner. Voor de inschrijving gelden voorwaarden en bindingseisen. Indien er sprake is van een vrijkomende huurwoning waarvoor u in aanmerking komt, wijzen wij - afhankelijk van uw inkomen en uw persoonlijke omstandigheden - de woonruimte aan u toe.

Bij de inschrijving vragen we u naar een inkomensverklaring van de Belastingdienst of een kopie van uw aanslag inkomstenbelasting of als deze niet beschikbaar zijn, een recente salaris- of uitkeringsstrookje. Zorg dat u deze stukken digitaal als bijlage kunt toevoegen.

Voorwaarden en bindingseisen

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Kosten inschrijving € 15,-
  • Meer informatie inschrijvingsbeleid

Inschrijven

Online inschrijven

Liever op papier?

Download inschrijvingsformulier

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties