Ontmoeten & Activiteiten

Wilt u andere mensen ontmoeten of actief bezig zijn? Daar zijn op Ameland zeker mogelijkheden voor. Via de adressen in de Gemeentegids van Ameland kunt u op zoek naar allerlei activiteiten, vrijwilligerswerk, Sociaal Cultureel Werk of bijvoorbeeld de muziekschool. Op de website ‘Sport op Ameland’ van gemeente Ameland vindt u meer informatie over het sportaanbod op Ameland.

Jong of oud, arm of rijk, Hollum, Ballum, Buren of Nes? Eet u vaak alleen? Is uit eten financieel niet mogelijk? Nieuwsgierig naar het Amelands Produkt? Wilt u andere mensen ontmoeten? Bij De Gezellige Tafel is iedereen van harte welkom voor een gezond en betaalbaar driegangendiner. Schuif aan op d ...

De gemeente Ameland stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar ter waardering en ondersteuning van het organiseren en het uitvoeren van culturele of sportieve evenementen die gericht zijn op de inwoners én bezoekers van Ameland. Wilt u een subsidie aanvragen voor een evenement dat plaatsvindt in 2020? Zorg er dan voor dat uw subsidieverzoek voor 1 april 2020 is ingediend. Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal via www.ameland.nl. Onder ...