Samen eten, schuif eens aan!

Op donderdag 20 augustus starten Van Smaak, Thuiszorg Het Friese Land, Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Ameland, De Plaats en Gebiedsteam Ameland met gezamenlijke maaltijden op twee locaties op Ameland. Inwoners van Ameland die anders alleen eten, kunnen op 20 augustus, 27 augustus, 3 september en/of 10 september aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd in De Toel in Nes of De Plaats in Hollum. Eet u vaak alleen? Of wilt u graag eens iemand meenemen die alleen eet? Of bent u mantelzorger en lijkt het u leuk om samen te eten? Dan is dit een gezellig moment.

Inloop: 11.00 – 12.00 uur (koffie, kletsen, tafeldekken)

Eten met elkaar: 12.00 – 13.00 uur

Locatie: De Toel in Nes en De Plaats in Hollum

Kosten: Vrijwillige bijdrage

U kunt zich tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch aanmelden bij De Toel via (0519) 542365. Per email kan ook: detoel@scw-ameland.nl. Wilt u bij aanmelding doorgeven:

▪ of u dieetwensen heeft;

▪ of u naar De Toel of De Plaats komt;

▪ wat uw adres en telefoonnummer zijn;

▪ op welke dag u komt: 20 augustus, 27 augustus, 3 september en/of 10 september.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties