Vervolg Samen eten, schuif eens aan!

De afgelopen weken organiseerden Van Smaak, Thuiszorg Het Friese Land, Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Ameland, De Plaats en Gebiedsteam Ameland gezamenlijke maaltijden voor inwoners van Ameland die anders alleen eten. Dit was zo’n succes dat er nog meer van deze gezamenlijke maaltijden volgen, afwisselend in Hollum en Nes. Eet u vaak alleen? Of wilt u graag eens iemand meenemen die alleen eet? U bent hartelijk welkom! Aanmelden kan minimaal vijf dagen van tevoren via telefoonnummer (0519) 542365 of detoel@scw-ameland.nl. Bij uw aanmelding graag aangeven: of u dieetwensen heeft, op welke dag(en) u komt en uw adres en telefoonnummer.

Waar en wanneer?

11.00 – 12.00 inloop (koffie, kletsen, tafeldekken)

12.00 – 13.00 uur eten met elkaar

  • 8 oktober: De Plaats, Hollum
  • 15 oktober, De Toel, Nes
  • 22 oktober: De Plaats, Hollum
  • 29 oktober, De Toel, Nes
  • 5 november, Ons Hol, Hollum
  • 12 november, De Toel, Nes
  • 19 november, Ons Hol, Hollum 
  • 26 november, De Toel, Nes
  • 3 december, De Plaats, Hollum
  • 10 december, De Toel, Nes

Kosten: € 7,50 per keer. Als u minimaal 5 x aanschuift: € 5,00 per keer.

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties