Subsidie voor kleine initiatieven

Inwoners van de Waddeneilanden die een goed idee hebben om elkaar tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Per initiatief is € 500,- beschikbaar vanuit het Iepen Mienskipsfûns. Inwoners kunnen hun idee tot 1 december 2020 indienen. Op www.fryslan.frl/imf vindt u meer informatie.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties