De Gezondheidsmeter 2020

In opdracht van de Friese gemeenten doet GGD Fryslân onderzoek naar de gezondheidssituatie van volwassenen en ouderen. 40.000 inwoners van Fryslân (19-65 jaar en 65+) hebben in september een uitnodiging ontvangen om een online vragenlijst in te vullen over gezondheid en leefgewoonten. De gemeenten gebruiken de resultaten uit het onderzoek als basis voor het Gemeentelijk Gezondheidsbeleid, dat eens in de vier jaar wordt opgesteld. Met als doel: een gezonder Fryslân. Voor de deelnemers kan het onderzoek ook een moment zijn om bewust na te denken over de eigen gezondheid. Op www.ggdfryslan.nl/intern/gezondheidsmeter-2020 vindt u meer informatie.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties