Wmo, aanvragen voorziening

Vuurtoren

Als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing, dan vraagt u dit aan bij de gemeente. Dit heet een voorziening aanvragen.

Hoe werkt het?

U meldt de gemeente dat u hulp nodig hebt. Dit kan door persoonlijk naar het Wmo-loket te gaan, maar vaak ook door een e-mail te sturen of een brief. Bij het Wmo-loket, in de brief of in het e-mailbericht legt u uit waarbij u problemen hebt. Bijvoorbeeld: 'ik kan niet meer zelf koken'.

Persoonlijk plan

Als u melding hebt gedaan van uw probleem, zal de gemeente aan u vragen of u een persoonlijk plan wilt maken en dit plan wilt opsturen naar de gemeente. In dit persoonlijk plan geeft u aan wat u denkt dat u nodig hebt en waarom u dat nodig hebt. Voor dit plan hebt u tot 7 dagen na de melding de tijd. Deze termijn gaat in nadat u de melding hebt ingediend. Als u geen persoonlijk plan indient is er niets aan de hand. Het is niet verplicht om een persoonlijk plan in te dienen. Dit heeft geen gevolgen voor uw latere aanvraag.

Onderzoek

Naar aanleiding van uw melding en eventueel uw persoonlijk plan gaat de gemeente onderzoek doen. De gemeente onderzoekt of u ook echt beperkingen hebt en kijkt ook of anderen u misschien kunnen helpen. Tijdens dit onderzoek wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen.

Als het onderzoek klaar is geeft de gemeente de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke oplossingen schriftelijk aan u door. Als hieruit blijkt dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, kunt u een aanvraag doen. U kunt ook een aanvraag indienen wanneer u het niet eens bent met de andere mogelijkheden die de gemeente u biedt. U mag, na het onderzoek, dus altijd een aanvraag doen.

Wat moet ik doen?

U maakt melding bij de gemeente van uw probleem. Dat kan persoonlijk, per brief of per e-mail. Bellen mag ook.

Hoe lang duurt het?

De gemeente moet binnen 6 weken nadat u melding hebt gedaan het onderzoek uitvoeren. Als u na het onderzoek een aanvraag hebt ingediend, moet de gemeente binnen 2 weken hierop beslissen. Als de gemeente langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen