Werkzoekenden, begeleiding naar betaald werk

Werk & Inkomen

De gemeente werkt samen met het UWV om mensen aan werk te helpen. Bent u werkloos en hebt u geen recht op een WW-uitkering? Dan kunt u zich inschrijven bij het UWV. Het UWV bekijkt samen met u voor welk werk u geschikt bent.

Wat moet ik doen?

Eerst meldt u zich aan bij het UWV . Soms moet u hiervoor een afspraak maken en soms kunt u zich alleen online inschrijven. Vul het online formulier in met behulp van uw DigiD.

Werkplan maken

Het UWV kan samen met u een werkplan opstellen. Daarin staat wat u gaat doen om uw kansen op een betaalde baan te vergroten. Denk aan sollicitatietrainingen, opleidingen of werkervaring. In het plan staat ook de termijn waarbinnen u dit doet.

U, uw werkcoach van het UWV en eventueel ook de gemeente ondertekenen dit werkplan.

Ontheffing sollicitatieplicht

Hebt u een uitkering dan moet u solliciteren. Soms hoeft u niet te solliciteren. Bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet of vrijwilligerswerk doet. Overleg dit altijd eerst met uw werkcoach.

Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan de gemeente u weer verplichten om te solliciteren. Ook kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten.

Wat heb ik nodig?

  • een overzicht van uw opleidingen (met uw diploma's)
  • een overzicht van uw arbeidsverleden
  • eventueel een medische verklaring, waaruit blijkt wat uw beperkingen zijn en onder welke aangepaste omstandigheden u kunt werken
  • bewijs van inschrijving bij het UWV

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen