Werkzoekenden, begeleiding naar betaald werk

De gemeente werkt samen met het UWV om mensen aan werk te helpen. Bent u werkloos en hebt u geen recht op een WW-uitkering? Dan kunt u zich inschrijven bij het UWV. Het UWV bekijkt samen met u voor welk werk u geschikt bent.

Wat moet ik doen?

Eerst meldt u zich aan bij het UWV . Soms moet u hiervoor een afspraak maken en soms kunt u zich alleen online inschrijven. Vul het online formulier in met behulp van uw DigiD.

Werkplan maken

Het UWV kan samen met u een werkplan opstellen. Daarin staat wat u gaat doen om uw kansen op een betaalde baan te vergroten. Denk aan sollicitatietrainingen, opleidingen of werkervaring. In het plan staat ook de termijn waarbinnen u dit doet.

U, uw werkcoach van het UWV en eventueel ook de gemeente ondertekenen dit werkplan.

Ontheffing sollicitatieplicht

Hebt u een uitkering dan moet u solliciteren. Soms hoeft u niet te solliciteren. Bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet of vrijwilligerswerk doet. Overleg dit altijd eerst met uw werkcoach.

Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan de gemeente u weer verplichten om te solliciteren. Ook kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten.

Wat heb ik nodig?

  • een overzicht van uw opleidingen (met uw diploma's)
  • een overzicht van uw arbeidsverleden
  • eventueel een medische verklaring, waaruit blijkt wat uw beperkingen zijn en onder welke aangepaste omstandigheden u kunt werken
  • bewijs van inschrijving bij het UWV

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties