Toewijzingscriteria

Voor de toewijzing van een huurwoning gelden de volgende criteria:

  • De woningzoekende staat ingeschreven bij het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland als woningzoekende, alleen of samen met andere leden die deel uitmaken van het huishouden;
  • De woningzoekende heeft een economische en/of maatschappelijke binding met Ameland, tenzij er sprake is van een woning met een huurprijs vanaf de huurtoeslaggrens.

Voor het in gebruik geven van een huurwoning met een huurprijs beneden de huurtoeslaggrens is het verplicht dat de huurder beschikt over een huisvestingsvergunning.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen