Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Ameland

Heeft u weinig inkomen door de coronamaatregelen en daardoor problemen om uw vaste woonlasten te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een TONK-uitkering. Dit is tijdelijke financiële ondersteuning (bijzondere bijstand) voor het betalen van uw vaste woonlasten. De TONK-uitkering is uitsluitend voor inwoners die door de coronamaatregelen hun hypotheek of huur niet meer kunnen betalen en daarnaast aan enkele andere voorwaarden voldoen.

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft in januari 2021 een inkomensterugval van meer dan 25% in vergelijking met januari 2020.
  • De inkomensterugval komt door de coronamaatregelen.
  • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
  • U heeft op 1 januari 2021 minder dan € 12.590,- aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om vermogen in contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
  • De kosten van uw huur of hypotheek (rente en aflossing) bedragen ten minste 40% van uw inkomen (woonquote) in de maand januari 2021.
  • U maakt geen gebruik van bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag of huurtoeslag op grond van de Wet op de Huurtoeslag.

Zie voor meer informatie, de regeling en het aanvraagformulier op de website van de gemeente Ameland.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties