Subsidie ontwikkelingssamenwerking Ameland

Werk

Ieder jaar stelt de gemeenteraad van Ameland een bedrag beschikbaar voor subsidies in het kader van ontwikkelingshulp. Houdt uw organisatie zich bezig met ontwikkelingshulp dan kunt u een subsidieaanvraag indienen tot uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

De voorwaarden voor het krijgen van subsidie zijn als volgt:

  • Het project of de activiteiten worden opgezet vanuit de gemeente Ameland, of er zijn Amelanders zelf bij werkzaam;
  • Het project of de activiteiten moeten zich mede richten op de voorlichting van de Amelander bevolking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking;
  • U zorgt voor een regelmatige rapportage over de voortgang van het project of de activiteiten, ook ten behoeve van de Amelander bevolking.

Direct regelen Ameland

Subsidie aanvragen

Verwachte afhandeltijd

  • In oktober wordt het beschikbare krediet voor de subsidies door de gemeenteraad vastgesteld.
  • Alle ingediende aanvragen worden daarna binnen 4 weken afgehandeld.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen