Stop geweld tegen vrouwen

Van 25 november tot en met 10 december wordt via ‘Orange the World’ wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Kenmerkend voor de campagne zijn de gebouwen die in steden over de hele wereld oranje worden uitgelicht. Gemeente Ameland verlicht geen gebouwen oranje, maar draagt de campagne wel een warm hart toe.

Orange the World
In Nederland krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Gemiddeld wordt elke acht dagen in Nederland een vrouw vermoord door (ex)partnergeweld. Met de internationale campagne ‘Orange the World’ wordt hier aandacht voor gevraagd. Oranje staat voor dageraad en zonsopgang: voor een hoopvolle, geweldloze toekomst voor meisjes en vrouwen.

Naar schatting vertelt slechts 40% van de vrouwen die te maken heeft gehad met geweld een bekende of een organisatie over wat er gebeurd is. Ze weten vaak niet waar ze terechtkunnen, ze schamen zich en zijn bang dat ze niet worden geloofd.

Veilig Thuis
Zit jij in een gewelddadige thuissituatie of ken je iemand in je omgeving die hiermee te maken heeft? Neem dan gratis (en anoniem) contact op met het advies- en meldpunt Veilig Thuis Friesland via telefoonnummer 0800-2000 (24/7 bereikbaar) of chat via www.veiligthuisfriesland.nl op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Bij direct gevaar bel 112.

Wil je liever een persoonlijk gesprek op Ameland? Dan kun je ook contact opnemen met het Gebiedsteam Ameland, via telefoonnummer (0519) 555 555 of 06-291 92 860. Het gesprek is altijd vertrouwelijk.

 

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties