Medisch vervoer

Vervoer naar een arts, ziekenhuis of behandelaar heet medisch vervoer of ambulancevervoer. U moet dit vervoer zelf regelen en betalen. Soms krijgt u een vergoeding.

Reizen met regiotaxi

  • Veel gemeenten hebben een regiotaxi. U reist met de regiotaxi naar het ziekenhuis of de behandelaar - bijvoorbeeld de fysiotherapeut.
  • Medisch vervoer valt niet onder sociaal vervoer. Heeft u een Wmo-kortingpas? Dan betaalt u mogelijk toch het volledige tarief. De kortingspas is alleen bedoeld voor sociaal vervoer.

Vergoeding reiskosten

De zorgverzekeraar betaalt het vervoer bij bepaalde chronische ziekten en beperkingen. U krijgt dan een vergoeding voor de reiskosten met uw eigen auto, het openbaar vervoer of de taxi.

U krijgt een vergoeding als u:

  • nierdialyse moet ondergaan
  • blind of slechtziend bent
  • een chemokuur of bestraling krijgt
  • rolstoelgebonden bent

Moet u om een andere reden vaak naar een ziekenhuis of zorginstelling? Dan krijgt u misschien toch een vergoeding van de zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar of dat ook voor u geldt.

Ambulancevervoer

Moet u vanwege medische redenen met de ambulance naar het ziekenhuis of de behandelaar? Dan betaalt de zorgverzekeraar de kosten.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties