Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of om andere mensen te kunnen ontmoeten? Of geeft u mantelzorg? Dan kunt u hulp krijgen van uw gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • De gemeente onderzoekt welke hulp u precies nodig heeft.
 • Een medewerker - van de gemeente of een andere organisatie - praat met u. En met mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw partner of andere familieleden.
 • U bespreekt wat u zelf kunt. En hoe mensen in uw omgeving kunnen helpen.
 • De gemeente onderzoekt of uw mantelzorger ondersteuning nodig heeft.

Hulp van cliëntondersteuning of mantelzorger

Vindt u het moeilijk om met uw gemeente te praten? Vraag dan hulp van cliëntondersteuning.

 • De gemeente regelt gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner als u dat wilt.
 • Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Het maakt hierbij niet uit of uw mantelzorger een kind of volwassene verzorgt.

Voorstel gemeente

De gemeente kijkt of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit de Participatiewet of de Wet langdurige zorg (Wlz). En de gemeente onderzoekt of u geholpen bent met 'algemene voorzieningen'. Bijvoorbeeld met:

 • ontmoetingsochtenden
 • een maaltijdservice
 • een vervoerspas

De gemeente kan u ook een 'maatwerkvoorziening' bieden. Bijvoorbeeld:

Wijst uw gemeente uw aanvraag af? Dan kunt u geen Wmo-ondersteuning aanvragen in een andere gemeente.

Hulp regelen

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

 • een persoonsgebonden budget (pgb): hiermee koopt u zelf zorg in
 • zorg in natura: u kiest uit zorgaanbieders waarmee uw gemeente een contract heeft

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties