Tegemoetkoming schoolkosten scholieren

Is uw kind 18 jaar of ouder en gaat hij of zij naar het voortgezet onderwijs? Dan heeft uw kind misschien recht op tegemoetkoming scholieren.

  • Uw kind volgt een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs: vmbo, mavo, havo, vwo, lwoo, praktijkonderwijs, vso en vavo. 
  • De tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal ná de 18e verjaardag van uw kind. U krijgt dan geen kinderbijslag meer.
  • DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betaalt de tegemoetkoming aan het eind van elke maand.
  • Uw kind krijgt in elk geval de basistoelage. Afhankelijk van uw inkomen kan uw kind ook nog een aanvullende toelage krijgen.
  • Leerlingen die op kamers wonen, krijgen een hogere toelage dan leerlingen die bij hun ouders wonen. 

Uw kind moet de tegemoetkoming zelf aanvragen: vóór het einde van het schooljaar (31 juli). Op DUO.nl vindt u het aanvraagformulier voor tegemoetkoming scholieren.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Tegemoetkoming schoolkosten scholieren'

Alle veelgestelde vragen