Scholingsinstituut speciaal beroepsonderwijs

Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u een vak leren? Maar heeft u extra hulp en begeleiding nodig door een beperking? Bijvoorbeeld autisme, PDD NOS of een lichamelijke beperking? Dan kunt u misschien terecht bij een scholingsinstituut voor een beroepsopleiding. Ook als u Wajong heeft.

  • De scholingsinstituten zijn: REA College Nederland en EEGA Plus.
  • U kunt opleidingen volgen in verschillende richtingen. Bijvoorbeeld economisch-administratief, ICT, grafische techniek, zorg & welzijn of logistiek.
  • Het diploma - of deelcertificaat - is officieel. Op vmbo of mbo-niveau.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u bent ouder dan 18 jaar
  • u heeft geen WAO of WIA-uitkering
  • u heeft nog geen diploma mbo-niveau 2 of hoger

UWV bepaalt of u de vakopleiding nodig heeft om aan werk te komen. UWV geeft u dan een indicatie 'ernstige scholingsbelemmeringen'. Hiermee mag u speciaal beroepsonderwijs volgen.

  • Wajong is geen eis meer om speciaal beroepsonderwijs te kunnen volgen.

Vergoeding

  • Uw gemeente vergoedt mogelijk de kosten voor begeleiding en onderwijs. De gemeente betaalt voor u het onderwijs vanuit de ESB-regeling. Dit is een subsidie voor jongeren die door hun beperking geen gewoon onderwijs kunnen volgen.
  • U krijgt geen studiefinanciering bij aangepast - speciaal - beroepsonderwijs.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Scholingsinstituut speciaal beroepsonderwijs'

Alle veelgestelde vragen