Hulp bij relatieproblemen

Lukt het niet om problemen in uw relatie samen met uw partner op te lossen? Dan is misschien hulp van een deskundige nodig. Vraag hierover advies aan bijvoorbeeld:

Een hulpverlener praat met beide partners over uw klachten en problemen. U leert uw eigen problemen aan te pakken en de problemen die u samen heeft. U leert ook om spanningen en ruzies te voorkomen. En met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.

Vergoeding relatietherapie

  • Gesprekken met de huisarts worden vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Het maatschappelijk werk heeft meestal spreekuren waar u gratis advies krijgt.
  • Relatietherapie door een psycholoog valt niet onder het basispakket van de zorgverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden deze kosten wel via de aanvullende verzekering. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie. Of kijk in uw polis wat wel en niet wordt vergoed.

Soms hebben relatieproblemen ook te maken met psychische problemen: bij u of uw partner. Een psychische behandeling wordt meestal wel vergoed door de zorgverzekeraar.

Gevolgen voor kinderen

  • Maakt u zich zorgen over uw kinderen? Vertel dan de leerkracht op school wat er aan de hand is. De leerkracht zal extra op uw kind letten. En het helpt de leerkracht om uw kind beter te begeleiden.
  • Zijn er meer problemen in uw gezin dan alleen relatieproblemen? En zorgt dit ook voor problemen bij de opvoeding van uw kind? Dan is het misschien verstandig om jeugdhulp in te schakelen.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties