Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kunt u misschien respijtzorg - vervangende zorg - regelen. Bij respijtzorg neemt iemand anders de zorg een tijdje van u over. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat. Of om overbelasting te voorkomen.

  • Soms heeft iemand altijd vervangende zorg nodig. Zodat u als mantelzorger bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week geen zorgtaken heeft. Degene voor wie u zorgt gaat dan bijvoorbeeld naar een dagopvang. 

Verschillende soorten

U regelt vervangende zorg op verschillende manieren:

  • Opvang buitenshuis. Bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang
  • Hulp thuis. Bijvoorbeeld begeleiding of persoonlijke zorg

Dit kan professionele zorg of vrijwilligerszorg zijn.

Kijk voor dagopvang bij

Kijk voor leegopvang bij

Vergoedingen

U krijgt professionele respijtzorg vergoed door uw gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw situatie, kunt u terecht bij:

  • Gemeente: de persoon die u verzorgt krijgt Jeugdhulp of Wmo-ondersteuning. Vraag de gemeente om meer informatie.
  • Zorgkantoor: de persoon die u verzorgt krijgt langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg - deels - binnen de aanvullende verzekering. Check de polis voor de voorwaarden. Of vraag de zorgverzekeraar om meer informatie.
  • De verzorgde persoon kan de respijtzorg ook betalen met een persoonsgebonden budget (pgb). 

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Mantelzorg en vrijwilligershulp'

Alle veelgestelde vragen