Leerstoornis: dyslexie en dyscalculie

Heeft uw kind veel moeite met leren? En is extra hulp van school niet genoeg? Dan heeft uw kind misschien een leerstoornis. Uw kind kan dan bepaalde taken minder snel dan andere kinderen. Bijvoorbeeld rekenen en lezen.

Voorbeelden van leerstoornissen:

  • dyslexie: moeite met - leren - lezen of spellen
  • dyscalculie: moeite met - leren - rekenen

Hulp

De volgende deskundigen kunnen vaststellen of uw kind dyslexie of dyscalculie heeft:

Is de leerstoornis vastgesteld? Dan maakt de deskundige een verklaring, net zoals een dyslexieverklaring. Met deze verklaring heeft uw kind recht op extra hulp of aanpassingen op school.

Hulp regelen

Vergoeding dyslexie

  • Heeft uw kind een dyslexieverklaring? Dan krijgt uw kind mogelijk dyslexiezorg via uw gemeente. Uw gemeente regelt de vergoeding vanuit de Jeugdwet. Vraag uw gemeente om meer informatie.
  • Heeft uw kind ook een lichamelijke beperking? Dan kan UWV bijvoorbeeld een aangepaste laptop vergoeden om onderwijs te volgen. Op hulpmiddelen en voorzieningen op school leest u meer over hulpmiddelen en voorzieningen.
  • Zorgverzekeraars vergoeden soms een daisyspeler: een speciale cd-romspeler voor gesproken boeken.

Vergoeding dyscalculie

  • Uw zorgverzekering vergoedt mogelijk de kosten van onderzoek naar dyscalculie.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Leerstoornis: dyslexie en dyscalculie'

Alle veelgestelde vragen