Erkende zorginstelling

De overheid geeft zorginstellingen toestemming om zorg te geven vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Of zorg te geven uit het basispakket van de zorgverzekering. Zorginstellingen met toestemming van de overheid heten 'toegelaten instellingen'.

Vind adressen van toegelaten instellingen bijvoorbeeld:

 • ziekenhuizen (bijvoorbeeld algemene, academische of psychiatrische ziekenhuizen)
 • revalidatiecentra
 • astmaklinieken en sanatoria (instellingen om te herstellen voor chronisch zieke patiënten)
 • epilepsiecentra
 • kankerklinieken
 • kraamklinieken
 • instelling voor verstandelijk gehandicapten
 • instelling voor visueel gehandicapten
 • instelling voor auditief gehandicapten
 • verzorgingshuizen
 • verpleeghuizen
 • dagcentra voor volwassenen
 • gezinsvervangende tehuizen
 • kinderdagcentra
 • RIWB's (voor ondersteuning van langdurig psychiatrische patiënten)

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Erkende zorginstelling'

Alle veelgestelde vragen