Bijstand jongeren

Bent u werkloos en bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij UWV. Bijstand is een uitkering voor mensen die - een tijdje - niet genoeg geld hebben om van te leven.

  • U krijgt niet meteen een bijstandsuitkering van UWV. U moet eerst 4 weken zelf actief zoeken naar werk of een opleiding. De periode van 4 weken gaat in op de dag dat u bijstand aanvraagt.
  • Lukt het niet om in 4 weken werk te vinden? En u kunt ook geen opleiding volgen? Dan mag u een aanvraag indienen voor een bijstandsuitkering bij UWV. UWV stuurt de aanvraag door naar de gemeente. De gemeente nodigt u uit om een plan van aanpak te maken.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak staat:

  • hoe u zelf de kans op het vinden van betaald werk groter maakt. Bijvoorbeeld dankzij een cursus of werkstage
  • wat uw verplichtingen zijn. En wat de gemeente van u verwacht
  • hoe de gemeente u gaat helpen

Meer weten?

  • Lees meer over het combineren van leren en werken in een leerbaan op Leerwerkloket
  • Vind informatie over opleidingen, cursussen, stages en leerwerkplekken op Opleidingenberoep.nl
  • Lees meer over leerbanen op Werk.nl

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Bijstand jongeren'

Alle veelgestelde vragen