Minimaregelingen

Play

Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente kan u een (gedeeltelijke) vergoeding of bijdrage geven van de volgende kosten:

  • de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine
  • kosten voor vervoer
  • kosten voor culturele, sportieve of educatieve evenementen

Soms kunt u ook meedoen in een collectieve zorgverzekering tegen gunstige voorwaarden, kunnen gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden of hebt u recht op een individuele inkomenstoeslag. Welke kosten worden vergoed en hoeveel, hangt af van het minimabeleid in de gemeente.

Wat moet ik doen?

U dient een verzoek in bij de gemeente. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een vastgestelde vergoeding toegewezen.

Wat heb ik nodig?

Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten:

  • recent loonstrookje
  • laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto)

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties