Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind.

Hoe werkt het?

Leerplicht en kwalificatieplicht

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar tot 16 jaar.

De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Hierna volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar die niet voldoende opleiding hebben of geen diploma, verplicht zijn een diploma te halen. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma. Het kind kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken.

Vrijstelling tot inschrijving

 • Uw kind kan vrijstelling krijgen van inschrijving op een school in 4 gevallen:
 • Uw kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking.
 • U vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst- of levensovertuiging.
 • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland.
 • U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker.

Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

U kunt vrijstelling krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Dit kan om de volgende redenen:

 • kind is ziek;
 • een religieuze feestdag;
 • een belangrijke gebeurtenis zoals een huwelijk, begrafenis of verhuizing van het gezin;
 • vakantie buiten schoolvakanties, omdat u door uw beroep niet in de schoolvakanties weg kunt (maximaal 10 dagen per jaar).

Vrijstelling tot 6 jaar

Is uw kind nog geen 6 jaar? Dan mag u uw kind thuishouden om te voorkomen dat het teveel belast wordt. Dit mag maximaal 5 uur per week. U kunt dit uitbreiden naar maximaal 10 uur per week als u toestemming krijgt van de directeur.

Wat moet ik doen?

Vrijstelling tot inschrijving

U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Doet u dit later? Dan moet het elk jaar vóór 1 juli.

Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

U meldt aan de school dat uw kind niet naar school komt. Dit doet u in de volgende gevallen:

 • uw kind is ziek
 • er is een religieuze feestdag

In andere gevallen vraagt u vrijstelling aan de directeur van de school.

Vrijstelling tot 6 jaar

U meldt aan de school dat uw kind enkele uren vrij neemt. Wilt u uw kind meer dan 5 uur per week thuishouden? Dan vraagt u toestemming aan de directeur van school.

Wat heb ik nodig?

Vrijstelling tot inschrijving

Welke van deze documenten u nodig hebt, hangt af van de reden van vrijstelling:

 • verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog
 • verklaring waarin u uitlegt waarom geen school in de omgeving past bij uw godsdienst- of levensovertuiging
 • verklaring van de directeur van de buitenlandse school

Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

 • bewijsstukken die aantonen dat de vrijstelling nodig is

Vrijstelling tot 6 jaar

 • U hebt geen documenten nodig om de vrijstelling te krijgen.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties