Kitesurfen, kitebuggyen en strandzeilen op Ameland

strand

Wilt u kitesurfen, kitebuggyen of strandzeilen op Ameland? Dit is op de volgende plekken vrij toegestaan.

Kitesurfen

  • op de Waddenzee aan de westzijde van de veerdam bij Nes binnen het daarvoor bestemde gebied.
  • op de Noordzee tussen de strandpalen 17.400 en 19 (nabij Buren)
  • op de Noordzee tussen de strandpalen 8.200 en 11.300 (tussen Ballum en Nes)
  • op de Noordzee tussen de strandpalen 3 en 4  (nabij Hollum)

Buiten de aangegeven noordzeegedeelten mag u niet kitesurfen. Ook het aan- en afvoeren van de materialen benodigd voor het kitesurfen mag alleen tussen deze strandpalen. In de winterperiode (van 1 november tot 1 maart) mag u ook buiten de terreinen kitesurfen, met uitzondering van de zones waar het verboden is te vliegeren.

Kitebuggyen en strandzeilen

  • het noordzeegedeelte tussen de strandpalen 8.200 en 11.300 (tussen Nes en Ballum)
  • het noordzeegedeelte tussen de strandpalen 3 en 4 (nabij Hollum)

Buiten de aangegeven noordzeegedeelten mag u niet kitebuggyen en strandzeilen. Ook het aan- en afvoeren van de materialen benodigd voor het kitebuggyen en strandzeilen mag alleen tussen deze strandpalen.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen