Kampvuur Ameland

runningwoods

Wilt u een kampvuur (Lagerfeuer) aanleggen op het Noordzeestrand? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Voor het houden van een barbecue op het strand heeft u geen ontheffing nodig.

Wat moet ik doen?

Een ontheffing kampvuur kunt u direct via de website aanvragen. U ontvangt de ontheffing vervolgens direct per e-mail.

Aan de ontheffing kampvuur zijn de volgende voorschriften verbonden:

 • Het kampvuur mag uitsluitend aangelegd worden op de aangegeven datum en locatie tussen de hoogwaterlijn en de zee op het Noordzeestrand.
 • Als er storm, aanlandige wind of extreme droogte is, mag het kampvuur niet aangelegd worden.
 • Na afloop van het kampvuur moet het vuur of as met zand bedekt worden.
 • Het kampvuur mag alleen aangelegd worden met schoon (onbehandeld) hout.
 • Het is verboden om voor het kampvuur in het bos hout te sprokkelen, te zagen of een boom om te hakken.
 • Het is verboden om tijdens het kampvuur afvalstoffen te verbranden.
 • Tijdens het kampvuur moet u rekening houden met de overige strandgebruikers en de flora en fauna.
 • Direct na afloop van het kampvuur moet het strand en de directe omgeving schoongemaakt en in oorspronkelijke staat opgeleverd worden.
 • U moet deze ontheffing direct laten zien aan de ambtenaar die de naleving van deze voorschriften controleert.
 • U bent verplicht de schade te vergoeden die door het kampvuur ontstaat.
 • Het kampvuur moet onder toezicht staan van een meerderjarig persoon.
 • Deze ontheffing vervalt wanneer de burgemeester een verbod heeft uitgesproken tot het aanleggen van kampvuren. U wordt hier persoonlijk over ingelicht via het aangegeven telefoonnummer.
 • Wanneer door extreme weersomstandigheden (regenval, harde wind) het kampvuur niet aangelegd kan worden op de aangegeven datum, mag het kampvuur uiterlijk twee dagen later aangelegd worden. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
 • Terugbetaling van het bedrag aan leges is niet mogelijk.

Meer informatie

Bekijk op kaart waar een kampvuur mag worden gehouden

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties