Inschrijvings- en toewijzingsbeleid

Woningzoekenden die voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving kunnen zich inschrijven bij het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland. De woningzoekende kan zich alleen inschrijven of samen met andere leden die deel uitmaken van het huishouden.

Wilt u zich laten inschrijven als woningzoekende op Ameland? Lees eerst onderstaande informatie over het inschrijvingsbeleid en het toewijzingsbeleid aandachtig door.

Inschrijvingsbeleid

Het is een algemeen uitgangspunt dat iedereen (van 18 jaar en ouder) zich naar wens bij woningcorporaties in het land moet kunnen inschrijven. Afhankelijk van specifieke situaties in de verschillende regio's is het mogelijk nadere voorwaarden te stellen die de vrije inschrijving beperken.

Toewijzingsbeleid

De doelgroep van beleid die in aanmerking komt voor huurwoningen is door het inkomen en huurprijzen begrensd. Volgens het Strategisch Voorraadbeleid richt Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland zich op de verhuur van passende en betaalbare huurwoningen aan de doelgroep van beleid. De passende en betaalbare huurwoningen zijn de huurwoningen tot de huurtoeslaggrens. De doelgroep van beleid betreft de huishoudens met een inkomen tot € 40.000.

Begrippen

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties