Informatie Sociaal Domein Ameland

Wilt u weten hoe zorg, welzijn, werk, wonen en geldzaken op Ameland zijn geregeld? Heeft u te maken met ziekte, een aandoening of een beperking? Dan zijn er mogelijkheden voor ondersteuning en zorg. Bijvoorbeeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige Zorg (Wlz), Jeugdwet, Participatiewet of andere wetten en regelingen. Of het nu gaat om ondersteuning via het Gebiedsteam Ameland, de gemeente of landelijke regelingen…. U vindt meer informatie via deze website Sociaal Domein Ameland onder de rubrieken en knoppen:

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties