Hoe zit het met de energietoeslag?

Door de torenhoge energieprijzen van dit moment komen veel huishoudens in financiële problemen. Daarom heeft de Rijksoverheid begin 2022 een eenmalige toeslag van € 800,- beschikbaar gesteld voor huishoudens met een beperkt inkomen (tot 120 procent van het sociaal minimum, peildatum 1 januari 2022). Op Ameland heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om ook mensen met een iets hoger inkomen (tussen 120 en 140 procent van het sociaal minimum) een bijdrage toe te kennen, in dit geval van € 400,-. Tot 1 juli 2022 was het mogelijk om deze toeslag aan te vragen.

Recent heeft het kabinet nog eens € 500,- per huishouden toegekend voor 2022, voor inkomens tot 120 procent van het minimum. De gemeente vult dit weer aan met een bedrag van € 250,- voor inkomens tussen 120 en 140 procent van het minimum.

Heeft u de toeslag eerder al ontvangen?

Let op: aan huishoudens die de eerdere toeslag al hebben ontvangen, worden deze bedragen van € 500,- respectievelijk € 250,- automatisch overgemaakt; u hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Heeft u eerder nog geen aanvraag ingediend?

Ook heeft de Rijksoverheid de aanvraagtermijn voor de bestaande regeling verlengd tot 1 juli 2023. Heeft u eerder nog geen aanvraag ingediend? Dan kunt u dat alsnog online doen. Hierbij geldt nog steeds het inkomen op de peildatum 1 januari 2022. Bij de aanvraag energietoeslag moet een kopie van de inkomensgegevens van januari 2022 worden meegestuurd.

Vraag energietoeslag aan

Voor 2023 komt er een vergelijkbare regeling; hierover volgt later informatie.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties