Bijstand, voorschot uitkering

Grandpa

Na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering kan het even duren voordat u de uitkering ontvangt. Daarom krijgt u een voorschot op uw uitkering totdat u uw uitkering definitief ontvangt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u kunt krijgen.

Binnen 4 weken na uw aanvraag krijgt u het voorschot van de gemeente. U blijft het voorschot ontvangen tot er een besluit is genomen door de gemeente over uw recht op bijstand.

Bent u jonger dan 27 jaar en woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar? Dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de bijstandsaanvraag indienen.

Hoe werkt het?

Voorschot voor directe aankopen

U kunt een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering op uw rekening is overgemaakt.

Geen voorschot

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven in de volgende gevallen: Bij de aanvraag is al duidelijk dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering.

  • U levert onvoldoende bewijsstukken aan.
  • U levert de bewijsstukken te laat aan
  • U werkt onvoldoende mee bij de behandeling van uw aanvraag.

Wat moet ik doen?

U krijgt het voorschot automatisch van de gemeente. Dit voorschot moet u later terug betalen. Krijgt u definitief de bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente het voorschot verrekenen met uw uitkering.

Wat heb ik nodig?

  • een recent bankafschrift
  • een bewijs van eventuele schulden

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen