Berijden strand Ameland

strand

U mag niet zomaar op het strand (en in de duinen) rijden met een motorvoertuig. U heeft hiervoor een ontheffing nodig. Wij zijn zeer terughoudend met het verstrekken van een ontheffing en doen dit alleen als er sprake is van een economische noodzaak. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ecologisch onderzoek of bij evenementen. Voor privédoeleinden wordt geen ontheffing verleend.

Wat moet ik doen?

 U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • waarom u deze ontheffing nodig heeft
  • in welke periode u de ontheffing wilt gebruiken
  • met welk voertuig u op het strand wilt rijden (inclusief kenteken)

Heer duwt dame in rolstoel

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen