Bekendmakingen

strand

Alle actuele officiële bekendmakingen van de gemeente Ameland vindt u op deze pagina en wekelijks op de Gemeenteinfo. Wilt u op de hoogte blijven van de berichten over uw buurt? Meld u aan voor de e-mailservice.

Aanmelden e-mailservice

Niet eens met het besluit?

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing om bijvoorbeeld een vergunning te verlenen? Dan kunt u een zienswijze, bezwaarschrift of beroep indienen. Bij de bekendmaking kunt u zien wat voor besluit van toepassing is en de datum tot wanneer u bezwaar kunt maken. Tegen een aangevraagde vergunning of een melding kunt u (nog) geen bezwaar maken.

Stukken die ter inzage liggen kunt u tijdens openingstijden inzien op het gemeentehuis. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Aangevraagde vergunningen

Ruimtelijke plannen

Schuilgelegenheden voor dieren van dierhouders

Kabels en leidingen

Verleende omgevingsvergunningen

Evenementenvergunningen

Overige

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen