Begeleiding (Wmo)

Boodschappen

Begeleiding hangt nauw samen met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.

Er zijn twee soorten begeleiding:

 • Individuele begeleiding en;
 • Groepsbegeleiding

Individuele begeleiding

Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:

 • Bepalen van het dagritme
 • Sociale contacten en sociale omgeving
 • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
 • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
 • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en het is afhankelijk van de persoonlijke situatie of het onder de functie begeleiding valt.

Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot en (crisis)opname kan worden voorkomen. Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

 • activering;
 • beweging;
 • leren omgaan met dementie;
 • contacten;
 • een zinvolle invulling van de dag;
 • voorkomen van vereenzaming;
 • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat.
 • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger.

De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

Wat moet ik doen?

 • U gaat naar het Wmo-loket van de gemeente.
 • U maakt melding van uw probleem
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Is begeleiding op grond van de Wmo voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Professionals die u kunnen helpen

De sociale kaart wijst inwoners en professionals de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven op en rondom Ameland

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen